?

Log in

No account? Create an account
Things you get accused [entries|friends|calendar]
плохой человек

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[09 Aug 2010|01:10am]
Pic retarded.
2 already |Go ahead, make my day!

туру-ту-ту-ту [01 Apr 2010|03:44am]
тра-ла-ла
на-на-на-на

пиу-пиу

http://twitter.com/cillian_murphy

Конечно же, это шутка
Там я, а никакой не киллиан мерфи (если вдруг кто-то снова перепутал)
Go ahead, make my day!

[20 Dec 2009|03:06am]
Incredible String Band - жорошо.
Остальное пвохо.
1 already |Go ahead, make my day!

[26 Nov 2009|07:28am]
чето мой дом труба шатается
вам там шо, делать нечего?
13 already |Go ahead, make my day!

Пусть тут повисит [25 Aug 2009|11:53am]

Ето сестра фоткала а кто её не знает тот лох и барига гггг)))))))))00000

6 already |Go ahead, make my day!

И такой, ухмыляется ехидно [20 Aug 2009|10:57am]

1 already |Go ahead, make my day!

[18 Aug 2009|12:07pm]
Настраиваюсь на новый лад!
В жизни появляется гармония!
Взял хороший темп и ритм!
Какой? Да как в 4'33"
3 already |Go ahead, make my day!

[04 May 2009|12:00am]
Идите на хуй.
Я не знаю, зачем я родился.
Я не знаю, зачем я живу.
Нет, у меня нет цели в жизни.
Нет, оно мне не надо.
12 already |Go ahead, make my day!

А этим летом [03 May 2009|06:26pm]
Этим летомCollapse )
2 already |Go ahead, make my day!

Монти Пайтън, cмисълът на живота [27 Mar 2009|03:24pm]
[ mood | amused ]

Галатичен Песен

Само помнете, че сте постоянни по планета, която развиват
Револвиращ най деветстотин мили в час
Това е най-въртящи деветдесет мили в секунда, така че, считано
Слънцето, което е източник на всички изложени мощност

Слънцето и вие и аз и всички звезди, които можем да видим
Да не се движат по един милион мили на ден
В картонената спирала на ръката, най-четиредесет хиляди мили на един час,
От галактиката ни се обадете на "Млечният път".


Затова помнете, когато сте чувство много малки и несигурни,
Как удивително малко вероятно е вашата раждане,
И се моли, че има интелигентен живот някъде в пространството,
Защото има мръсник всички тук на Земята.


6 already |Go ahead, make my day!

[27 Mar 2009|12:46pm]
Проснулся как-то мужик утром, а у него горячая вода есть.
И не пошёл он грязный и вонючий на работу.

6 already |Go ahead, make my day!

[15 Mar 2009|01:45am]
[ mood | apathetic ]

Wi sitter in 4chan och spellar dotaCollapse )

3 already |Go ahead, make my day!

[14 Mar 2009|11:40am]
Ахуеть. В марте зарплаты не будет. Ахуеть.
Ненависть. Сам идиот, в принципе-то. Ненависть.
Жёпь. Ну и ладно. Ебрило. Поиграю на стоковом мундштуке.
7 already |Go ahead, make my day!

[14 Mar 2009|04:50am]
Пару лет назад (а может больше? я не помню!) мне снилось, как вокруг нашего дома,но не здесь, летал самолёт. Точнее, какой-то Миг. Летал, летал, и довыёбывался недалеко от балкона.
Это, вообще, нормально, когда сны повторяются? А когда такие сны повторяются?

4 already |Go ahead, make my day!

слоупочное [08 Mar 2009|12:56pm]
- Мальчик, кем ты хочешь стать?
- Музыкантом!
- А на каком инструменте будешь играть?
- На ютубе

Лассе Гьертсен в наших сердцах!
2 already |Go ahead, make my day!

Где-то на пересечении норвежских недель и 8 марта: [08 Mar 2009|10:47am]

Воруй!
Пиратбей!

И, с, праздником.
9 already |Go ahead, make my day!

[04 Mar 2009|08:49am]
[ mood | Сстыд ]

Сорвался, не выдержал — сдался, я покурил сегодня во сне.
А как мне было стыдно!..

2 already |Go ahead, make my day!

[02 Mar 2009|03:38pm]


Go ahead, make my day!

[02 Mar 2009|12:52pm]
Для тех, кто чувствует — мир это трагедия. Для тех, кто думает — комедия.

Ну, если подумать, то так и есть. Нутром же чую - наёбуют.

Сякие плевла.
2 already |Go ahead, make my day!

One Art [26 Feb 2009|08:42pm]
One Art

The art of losing isn't hard to master;
so many things seem filled with the intent
to be lost that their loss is no disaster.

Lose something every day.  Accept the fluster
of lost door keys, the hour badly spent.
The art of losing isn't hard to master.

Then practice losing farther, losing faster:
places, and names, and where it was you meant
to travel.  None of these will bring disaster.

I lost my mother's watch.  And look! my last, or
next-to-last, of three loved houses went.
The art of losing isn't hard to master.

I lost two cities, lovely ones.  And, vaster,
some realms I owned, two rivers, a continent.
I miss them, but it wasn't a disaster.

---Even losing you (the joking voice, a gesture
I love) I shan't have lied.  It's evident
the art of losing's not too hard to master
though it may look like (Write it!) like disaster.
Go ahead, make my day!

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]